ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS

สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่

095-109-4764 ณัฐชา
  089-691-9368 มินตรา
094-497-3450 ตะวัน 

Email : Prakansteel@hotmail.com

 

LINE ID : 0951094764

LINE ID : 0896919368

LINE ID : 0944973450


 • XS31-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 XS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อ...

 • XS31-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 XS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อ...

 • XS31-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33 XS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อข...

 • XS52-1.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41, XS-42 สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง งานตกแต่ง ใช้แทนเหล็กดัด สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อค...

 • XS52-1.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41, XS-42 สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง งานตกแต่ง ใช้แทนเหล็กดัด สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อค...

 • XS52-1.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 พื้นทางเดินในโรงงาน งานเซอร์วิส ฝาท่อครอบรางระบายน้ำ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 095-109-4764 ณัฐชา089-691-9368 มินตรา0...

 • XS42-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 51ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 คุณสมบัติ เนื่องจากตาของตะแกรงห่างกว่า ตะแกรงเหล็กฉีก XS41 ดังนั้น จึงรับน้ำหนักได้น้อยกว่า ตะแกรงเหล็กฉีก XS41 ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะนำไปใช้...

 • XS42-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 นำไปใช้งานตกแต่ง รั้วระเบียง กันตก สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล...

 • XS42-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 53 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53 นำไปใช้งานตกแต่ง รั้วระเบียง กันตก สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล...

 • XS62-2.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 61 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-61 ใช้ทำงานฝ้าและเพดานอาคาร สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 095-109-4764 ณัฐชา089-691-9368 มินตรา094-497-3450 ตะวันEmail:Praka...

 • XS62-2.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 62 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62 ใช้ทำงานฝ้าและเพดานอาคาร สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 095-109-4764 ณัฐชา089-691-9368 มินตรา094-497-3450 ตะวันEmail:Praka...

 • XS62-2.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 63 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63 ลูกค้าส่วนมากใช้ทำพื้นทางเดิน สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 095-109-4764 ณัฐชา089-691-9368 มินตรา094-497-3450 ตะวันEmail:...

 • XS-71-73.jpg
  รั้ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 71 สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 71ตะแกรงเหล็กฉีก XS-71 ลูกค้าส่วนมากใช้ทำรั้วบ้าน โรงงาน ล้อมเครื่องจักรสอบถามตะแกรงเหล็กฉ...

 • XS-71-73.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 72 สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 63ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63 ลูกค้าส่วนมากใช้ทำพื้นทางเดินสอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้...

 • XS-71-73.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 73 สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 73ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73 ลูกค้าส่วนมากใช้ทำพื้นทางเดินสอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 145,613