ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS

สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่

094-497-3450 ตะวัน

095-109-4764 ณัฐชา

089-691-9368 มินตรา

Email : Prakansteel@hotmail.com

 

LINE ID : 0944973450

LINE ID : 0951094764

LINE ID : 0896919368


 • XS31-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 XS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อ...

 • XS31-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 XS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อ...

 • XS31-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33 XS-31, XS-32, XS-33 สามารถนำไป ใช้ กันนก กันหนู กันงู ใต้ฝ้าเพดาน ใต้อาคาร เป็นกาดกันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อข...

 • XS52-1.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41, XS-42 สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง งานตกแต่ง ใช้แทนเหล็กดัด สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อค...

 • XS52-1.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41, XS-42 สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง งานตกแต่ง ใช้แทนเหล็กดัด สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อค...

 • XS52-1.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 พื้นทางเดินในโรงงาน งานเซอร์วิส ฝาท่อครอบรางระบายน้ำ สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 094-497-3450 ตะวัน 095-109-4764 ณัฐชา ...

 • XS42-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 51ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 คุณสมบัติ เนื่องจากตาของตะแกรงห่างกว่า ตะแกรงเหล็กฉีก XS41 ดังนั้น จึงรับน้ำหนักได้น้อยกว่า ตะแกรงเหล็กฉีก XS41 ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะนำไปใช้...

 • XS42-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 นำไปใช้งานตกแต่ง รั้วระเบียง กันตก สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล...

 • XS42-4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 53 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53 นำไปใช้งานตกแต่ง รั้วระเบียง กันตก สามารถนำไปใช้ เป็นกันนก กาดกันเครื่องจักร ฝ้าเพดาน งานรั้วระเบียง สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล...

 • XS62-2.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 61 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-61 ใช้ทำงานฝ้าและเพดานอาคาร สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 094-497-3450 ตะวัน 095-109-4764 ณัฐชา 089-691-9368 มินตรา Email:Pr...

 • XS62-2.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 62 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62 ใช้ทำงานฝ้าและเพดานอาคาร สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 094-497-3450 ตะวัน 095-109-4764 ณัฐชา 089-691-9368 มินตรา Email:Pr...

 • XS62-2.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 63 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63 ลูกค้าส่วนมากใช้ทำพื้นทางเดิน สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 094-497-3450 ตะวัน 095-109-4764 ณัฐชา 089-691-9368 มินตรา Ema...

 • XS-71-73.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 71 สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 094-497-3450 ตะวัน 095-109-4764 ณัฐชา 089-691-9368 มินตรา Email:Prakansteel@hotmail.com LINE ID :0944973450 LIN...

 • XS-71-73.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 72 สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 094-497-3450 ตะวัน 095-109-4764 ณัฐชา 089-691-9368 มินตรา Email:Prakansteel@hotmail.com LINE ID :0944973450 LIN...

 • XS-71-73.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีก XS- 73 สอบถามตะแกรงเหล็กฉีก ติดต่อขอแคตตาล็อคได้ที่ 094-497-3450 ตะวัน 095-109-4764 ณัฐชา 089-691-9368 มินตรา Email:Prakansteel@hotmail.com LINE ID :0944973450 LIN...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 123,379