วิธีการติดตั้ง ตะแกรงเหล็กฉีก

 

วิธีการติดตั้ง ตะแกรงเหล็กฉีก

1. ลายของตะแกรงเหล็กฉีก ควรเอียงไปในทิศทางเดียวกัน

2. ด้านปลายหรือด้านริมสุดของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกแผ่นสุดท้ายที่วางเป็นพื้นทางเดินทั้ง 2 ด้าน

ควรต้องวางอยู่บนโครงสร้างถาวรเพื่อความแข็งแรง

3. การต่อแผ่นตะแกรงสามารถทำได้ 2 ลักษณะ และผู้ติดตั้งสามารถวางเหล็กฉาก หรือเหล็กไอบีม

รองรับแผ่นตะแกรงตรงจุดต่อของแผ่น ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยและแข็งแรง

4. ด้วยลักษณะของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ดังนั้นในงานพื้นทางเดินบริเวณที่มีท่อตั้งอยู่

ผู้ติดตั้งสามารถตัดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้โค้งงอได้ตามรูปกลมของท่อโดยใช้เหล็กแบน ทำการปิดขอบระหว่างท่อ

และพื้นทางเดินบริเวณนั้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม

5. การเชื่อมแผ่นตะแกรงเข้ากับเหล็กโครงสร้างควรจะเว้นการเชื่อม สามารถจะใช้น็อตยึดตะแกรงเหล็กฉีกกับเหล็กโครงสร้างได้

 

Visitors: 203,819