นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

 

กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางว็ปไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ไลน์ หรือเฟสบุ๊กของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อไรก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

 

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

• บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

• ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์) เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

 

• บริษัทฯจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการ

 

• สำหรับรายการสั่งซื้อดังต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 7 วัน

- สินค้าแผ่นเจาะรู สินค้าผลิตตามขนาด สินค้าที่หมดจากคลังสินค้า

- สินค้าที่สั่ง อบสี ชุบกัลวาไนซ์ ชุบซิงค์

- สินค้าที่เป็นวัสดุอลูมิเนียม สแตนเลส

 

• บริษัทฯมีการบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า จำนวน 20 แผ่นขึ้นไป (ในขนาดมาตรฐาน)

- ค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งสินค้า กรณีสั่งซื้อสินค้าไม่ถึงยอดที่กำหนด

** กทม. ค่าบริการจัดส่ง 500 บาท/เที่ยว

** ปทุมธานี นนทบุรี ค่าบริการจัดส่ง 500 บาท/เที่ยว

** นครปฐม สมุทรสาคร ค่าบริการจัดส่ง 600 บาท/เที่ยว

 

• เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะแจ้งยืนยันตารางการจัดส่งผ่านทางโทรศัพท์ของลูกค้า

 

• ในวันที่จะจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า บริษัทฯจะโทรแจ้งลูกค้าอีกที เพื่อสอบถามความสะดวกในการรับของ

- หากลูกค้าไม่สะดวกรับของในวันและเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯทันที

 

• ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ (จำนวนเงินคิดตามระยะทางที่จัดส่ง)

- ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

- บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

- ลูกค้าไม่ชำระยอดเก็บปลายทางก่อนลงสินค้า

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

• ช่องทางที่ 1 : จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ

 

• ช่องทางที่ 2 : ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

 

*ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ได้ที่หน้า ‘ติดต่อเรา’ หรือ คลิกที่นี่

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 

• ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทมา ภายในเวลากำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า

 

• ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

• จากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัทฯทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-101-9704, 095-109-4764, 089-691-9368, 094-497-3450 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้า

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

• ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น

 

• ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 

• ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อเท่านั้น

 

• กรณีที่สินค้าเป็นงานสั่งผลิต หากลูกค้าทำการโอนยอดมัดจำมาแล้วต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำสินค้า (กรณีที่บริษัทสั่งซื้อวัสดุเข้ามาเพื่อทำการผลิตให้ลูกค้าแล้ว)

 

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน (สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

                บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง หากว่ามีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นๆ เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที

                เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งสินค้าให้ทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุดโดยโทรมาที่ 02-101-9704, 095-109-4764, 089-691-9368, 094-497-3450 เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ เท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

** หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 3 วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 

•  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น

 

• หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่

   โดยเร็วที่สุด

 

• กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

               

• ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหา

   ใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

 

กรณีพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

เมื่อลูกค้าพบสินค้ามีปัญหา เหล็กเป็นสนิม มีรอยแตกหัก

 

• กรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็ว โดยโทรมาที่ 02-101-9704, 095-109-4764, 089-691-9368, 094-497-3450

 

• กรุณาส่งสินค้าคืนให้พนักงานจัดส่งของบริษัทฯโดยทันที

- หากพนักงานจัดส่งของบริษัทฯได้กลับไปแล้ว ขอความกรุณาลูกค้าเก็บสินค้านั้นไว้ ทางบริษัทฯจะรีบไปรับสินค้านั้นคืนโดยไวที่สุด

Visitors: 202,487